คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ยินดีต้อนรับ
ชมรมคนรักเด็

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
ก-เ ก็บเราไว้ในใ จ ข-เข้าใจเรา ค-คอยเป็นกำลังใจให้เรา ง-ง้อเราเมื่อรู้ตัวว่าเขาผิ ด จ-จับมือเราเมื่อต้องการกำลังใ จ ฉ-เฉยกับความใจร้อนของเรา ช-ช่วยเหลือเรา ซ-ซื่อสัตย์กับเราญาติดีกับเราเสมอ ด-เดินเคียงข้างเรา ต-ติดตามข่าวคราวความเป็นไปของเรา ถ-ไถ่ถามทุกข์สุข ท-ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป ธ-ธัมมะธัมโมกับเรา น-นับถือเราและน่ารักในสายตาของเรา บ-บอกความจริงแก่เรา ป-ปลอบใจเมื่อเราท้อ ผ-ผายมือต้อนรับเราเสมอ ฝ-ฝากความจริงใจไว้กับเรา พ-เพิ่มพลังให้แก่เรา ฟ-ฟังเราเสมอ ภ-ภูมิใจในตัวเรา ม-มอบสิ่งดีดีแก่เรา ย-ยกโทษให้กับข้อผิดพลาดของเรา ร-รักที่เราเป็นเรา ล-ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของเรา ว-ไว้ใจเรา ศ-ศึกษานิสัยที่แท้จริงของเรา ส-สังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ห-เห็นคุณค่าของเรา อ-อธิบายในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ฮ-เ ฮฮากับเราได้ทุกเวลา *
Loading...

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เพื่อนๆลองเปิดดูมิวสิวเพลงซิค่ะว่าเพราะหรือเปล่า ?
เราควรจะเปิดเพลงให้เด็กฟังตอนไหนจ้า ? 
จากเพลงนี้เด็กได้อะไรบ้างจ๊ะ....(mv ที่ 1)
               

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

เคล็บลับน่ารู้ดนตรี เืพื่อพัฒนาสมอง

1.      ปัจจุบันมีงานวิจัยที่สนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่า การให้ลูกฟังดนตรีหรือเล่นดนตรีจะช่วยเพิ่มความสามารถของสมองเด็ก ทั้งด้านการคิดแบบคณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียน
2.      ดนตรีและเสียงเพลง  จะช่วยให้เด็กมีระบบการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงเหตุผล  ด้วยความคิดที่มีมิติ
3.      การฟังเพลงบรรเลงหรือเพลงคลาสสิกซึ่งมีความซับซ้อน (จังหวะของดนตรีจะต้องเป็นจังหวะที่เหมาะสม)  จะช่วยกระตุ้นคลื่นสมองเด็กให้เกิดการเรียงตัว  ส่งผล      ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
4.      การส่งเสริมให้เด็กเล่นดนตรี   จะทำให้สมองทั้งสองซีกมีการทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากอารมณ์สุนทรีย์เกี่ยวข้องกับสมองซีกขวา  ส่วนการอ่านตัวโน้ตใช้สมองซีกซ้าย
5.      ศาสตร์แห่งดนตรี   มีการนำไปใช้ในการบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา    หรือมีปัญหาด้านอารมณ์  เรียกว่า  “ดนตรีบำบัด
6.      ดนตรีที่มีจังหวะผ่อนคลาย   มีส่วนช่วยในการปรับคลื่นสมองของเด็กส่งผลให้เด็ก  สงบและมีสมาธิดีขึ้น
7.      การเปิดเพลงที่มีเสียงธรรมชาติประกอบดนตรี  หรือเสียงธรรมชาติอย่างเดียว   ในช่วงเวลาการนอนกลางวันหรือกลางคืน  จะช่วยให้เด็กมีจิตใจสงบเยือกเย็นมาขึ้น       ที่มา  www.sombunwit.ac.th/

เสียงดนตรี

      ดนตรีมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร
_____รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ______
           

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

เพลงพื้นเมือง

เพลงพื้นเมือง..เจ้า
เพลงกล่อมเด็ก
เพลงกล่อมเด็กคือเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินใจ

นอนหลับไปด้วยความอบอุ่นใจ  มีทำนองเนิบนาบ  จังหวะลีลาเชื่องช้าเนื้อเพลงมัก


แสดงถึงความรักความห่วงใยที่แม่มีต่อลูก  หรือเป็นนิทาน นิยาย เรื่องเล่าที่สนุกสนาน 


หรือเป็นทำนองสั่งสอน เพลงกล่อมเด็กบางเพลงยังสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิต


ความเป็นอยู่และความคิดอีกด้วย เพลงกล่อมเด็กแบ่งตามลักษณะเนื้อหาออกเป็น ๒ ประเภท คือ


 ๑. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก  มักแสดงให้เห็นถึง
ความรักความเอาใจใส่ที่พ่อแม่มีต่อลูก หรืออาจมีเนื้อเพลงขู่ไม่ให้เด็กเกเรดื้อไม่ยอมนอน


๒. เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวกับเด็ก  อาจเป็นการบรรยายภาพความเป็นอยู่  
ความรู้สึกของผู้ร้องหรือเป็นคติสอนใจ


ที่มา______ www.skr.ac.th